tel [javascript protected email address]
empty
geef het door

Gebiedsregisseurs vanaf deze week in Biddinghuizen en Swifterbant aan de  slag - FlevopostBiddinghuizen krimpt opeens flink, maar blijft iets groter dan Swifterbant  - De Drontenaar | Nieuws uit de regio Dronten

12 oktober 2023

Leefbaar Dronten bespreekt begroting 2024:

-> toekomstgerichte inzet om restafval sneller te verminderen en
-> duidelijkheid krijgen over ontwikkelingen in de dorpen
Biddinghuizen en Swifterbant

 

Bij de bespreking van de gemeentelijke begroting voor 2024 streeft Leefbaar Dronten naar een versnelling van de vermindering van restafval en het verkrijgen van duidelijkheid over de ontwikkelingen in Biddinghuizen en Swifterbant.
 
In het restafval zitten nog te veel waardevolle grondstoffen zoals GFT en etensresten. Dit kost de inwoners samen onnodig veel geld. Leefbaar Dronten wil 2024 benutten om samen met de gemeenteraad te bezien hoe de vermindering van restafval versneld kan worden. Dit mede omdat restafval in 2025 nog duurder wordt door een landelijke CO2-heffing op verbranding van afval.
 
Voor Biddinghuizen en Swifterbant vindt de partij het nodig dat er meer duidelijkheid komt over de ontwikkelingen in beide dorpen en welke prioriteiten daarbij gesteld moeten worden. In Biddinghuizen gaat het bijvoorbeeld om het vinden van een vaste plek voor de Tiny Houses en inloophuis De Kans, en het opnieuw ontwikkelen van het centrum en de entree van het dorp. Voor Swifterbant zijn er ontwikkelingen op het gebied van scholen en woningbouw.
 
Voor beide dorpen moet helder zijn wat er in 2024 gebeurt en welke plannen er voor de toekomst zijn. Dit vraagt volgens Leefbaar Dronten om een betere afstemming met beide dorpen

 Rayn Schlossarek plotseling overleden

17 mei 2023

 
 

Wij zijn geschokt en diepbedroefd door het plotselinge overlijden van Rayn Schlossarek, hij was 66 jaar. Rayn is oud-partijvoorzitter, stond op plaats 9 van onze kieslijst en leverde een belangrijke bijdrage aan de laatste succesvolle gemeenteraadsverkiezingen. We herinneren Rayn als een maatschappelijk betrokken inwoner van onze gemeente en als een markant en zeer bevlogen partijgenoot van Leefbaar Dronten. Zijn levensmotto was “als je wilt dat er iets veranderd, sta op en ga ervoor”. Dat vormde zijn drive om zich te verenigen met onze partij. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, familie, vrienden en de Rugby Club (waar hij voorzitter was). Wij wensen hun heel veel kracht en sterkte toe!

 Op voorstel van Leefbaar Dronten:
Extra geld voor coronagevolgen scholieren en sport- & culturele organisaties 

11 mei 2023Op initiatief van Leefbaar Dronten heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om geld vrij te maken voor sociale ontmoeting tussen schooljeugd en ter dekking van financiële gevolgen door corona bij sport- en culturele organisaties. Het gemeentebestuur heeft de opdracht om voor de uitvoering in gesprek te gaan met de Drontense jeugd en ervaringsdeskundige jongerenwerkers. Voor vrijwilligersorganisaties komt er een eenvoudige subsidieregeling.
 
Volgens de fractie is er haast geboden om de lange termijn gevolgen voor de jeugd te beperken. In de raadsvergadering wees raadslid André Idzinga erop, dat het een feest of sportactiviteit kan zijn, maar dat het vooral iets van en voor jongeren moet worden. Dus echt iets dat samen met de jeugd bedacht moet worden. Om de sociale ontmoeting tussen Drontense jeugd en jongeren een extra impuls te kunnen geven wordt 100.000 euro vrijgemaakt, ongeveer 10 euro per scholier.
 
Voor sport- en culturele organisatie in de gemeente Dronten komt er een subsidieregeling om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen tussen 2020 en 2022 te compenseren. De gevolgen voor de verenigingen zijn groot en dan vindt de partij het ook nodig om de beschikbare gelden voor dat doel te gebruiken. Niet alleen om aantoonbare verliezen te vergoeden, maar ook om te laten zien dat het gemeentebestuur naast de vrijwilligers staat en er ook in moeilijke tijden voor hen is. Voor de subsidieregeling heeft de gemeenteraad 250.000 euro vrijgemaakt.

 Buurthuis van de Toekomst SV Loosduinen - Sociale Kaart Den Haag

Motie Multifunctioneel Buurthuis Dronten Zuid

7 april 2023

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 6 april jl. maakten de burgemeester, wethouder en de gemeenteraad kennis met een enthousiaste groep inwoners uit Dronten Zuid die al enige jaren actief zijn in de wijk voor en met elkaar.  Samen met Mandy van Rijs (Sociaal Werker bij de Meerpaal) boden ze ons een petitie aan om hun activiteiten en toekomstplannen voor een goede plek die het hele jaar door beschikbaar is te realiseren.  Nu hebben ze tijdelijk een plek op de vrijdagochtend op Het Wilgerijs.  Maar met vakanties is deze gesloten en alleen op de vrijdagochtend terwijl er meer behoefte tot ontmoeten is.
Gelukkig wisten ze ons als Leefbaar Dronten te vinden en mocht raadslid Chantal Sijtsma samen met hen in gesprek.
Geweldig!  Ze hadden zelfs ons verkiezingsprogramma gelezen en attendeerden ons op onze wens voor buurthuizen in de wijken in alle dorpen.  En dat was dus het juiste moment om ermee aan de slag te gaan!  Zij als inwoner en wij vanuit onze rol als raadseden.  In gesprek met elkaar en ook op het gemeentehuis met de ambtenaren.
En donderdag was het dan zover, de petitie werd overhandigd en Chantal mocht de motie indienen met steun van DS, GL, D66 en CU.  Het leverde ook nog wel even een debat op want de overige fracties; PVDA,VVD & CDA wilden het niet steunen, en sloten zich er uiteindelijk ook niet bij aan.  Gelukkig was het college met een kleine aanpassing in tijd wel enthousiast en omarmde het zoals wij hadden gehoopt!
https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9780b062-e813-4fc7-a350-0335abf571a7?documentId=1d6e2d94-df60-4c48-8a09-727a4209ee01&agendaItemId=161ef41a-67ca-4be1-a754-d25b0281fc0b

  

Dank zij de motie van Leefbaar Dronten worden 
WMO indicaties in het vervolg vanuit vertrouwen voor onbepaalde tijd vastgesteld

6 maart 2023

De gemeente Dronten heeft WMO-indicaties voor onbepaalde tijd niet expliciet opgenomen in een verordening. Hierdoor moeten inwoners met een onomkeerbare beperking zich elke keer verantwoorden voor de verlenging van de indicatie. Een herindicatie over de mogelijke voortzetting van de zorg zorgt voor de nodige spanning en de hulpvraag wordt vanwege een levenslange beperking na verloop van tijd niet minder. Op initiatief van Leefbaar Dronten is er een motie ingediend die indicaties voor onbepaalde tijd binnen de WMO mogelijk maakt voor voorzieningen waar dat nu nog niet mogelijk is, voor die gevallen waarin er sprake is van een levenslange onomkeerbare beperking en geen zicht op verbetering. Dit geeft voor de cliënt rust en zekerheid en het bespaart werk voor de ambtelijke organisatie. Genoemde motie is in de raad unaniem aangenomen! 


 


Alle winkels mogen zondags open van 12 tot 19 uur   

Door een voorstel van Leefbaar Dronten, VVD, D66, GL en de PvdA mogen vanaf nu alle winkels in de gemeente Dronten elke zondag open van 12 tot 19 uur. Eerder was dit alleen voor supermarkten mogelijk. Voor andere winkels en bouwmarkten kon dit alleen op 14 koopzondagen. De winkeliers bepalen vanaf nu zelf of zij zondags open gaan.

Leefbaar Dronten vindt dat:

  • bij marktwerking een gelijk speelveld hoort; een bloemist mag net zo goed open op Moederdag als een supermarkt die bloemen verkoopt

  • het een utopie is om te denken dat je rust (van mensen) en bestaansrecht (van ondernemers) kan afdwingen en beschermen via een winkeltijdenverordening

  • als andere bedrijven ook op zondag open mogen zijn, dat dit ook voor winkeliers geldt

  • ondernemers prima zelf kunnen bepalen of zij open gaan en dat daar een overheid niet voor nodig is


Met het besluit komt een lang gekoesterde wens van Leefbaar Dronten uit om ook winkeliers de ruimte te geven.
Dronten, 18 oktober 2022

Tot ons grote verdriet en onze ontsteltenis
kregen wij vandaag het verschrikkelijke bericht dat onze secretaris

Yvonne Keimpema
vanmorgen door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Wij hebben hier op dit moment even geen woorden voor.

Wij wensen haar gezin, familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, Fractie en Leden
Leefbaar Dronten

___________________________________________________________________________
Verkiezingsprogramma Leefbaar Dronten, 2022-2026

Trots de Toekomst in!


Wij zijn trots op onze pioniers die in de afgelopen 60 jaar Dronten vanuit het niets hebben opgebouwd tot een bloeiende en prettige woon- en werkomgeving.

Vanuit die basis staan wij nu op een kruispunt in de ontwikkeling van Dronten. Waarbij wij samen voor de uitdaging staan om het goede door te geven en te kiezen voor een toekomstbestendige gemeente. Zodat ook onze (klein)kinderen in een prettige en gezonde omgeving kunnen leven, werken en wonen. Wij willen het goede van Dronten doorgeven aan de volgende generaties.

Een toekomst waar iedereen aan kan deelnemen van jong tot oud.

Voor de huidige Drontenaren maar ook voor de toekomstige inwoners. Waar mogelijk samen: Samen leven, samen doen! Voor deze toekomst stelt Leefbaar Dronten de opgroeiende jongere centraal. Zorgen voor goede omstandigheden voor onze jongeren. Hiermee wordt een
stevige basis gelegd voor de toekomst, met daarin de ruimte en vrijheid om je eigen bewuste keuzes te maken. De basis voor een inclusieve samenleving.

U mag ons houden aan onze volledige inzet om de inhoud van dit programma de komende 4 jaar recht te doen. U mag ons daarop aanspreken.

Onze kernpunten voor Biddinghuizen

Kernpunten Biddinghuizen

Elk van onze kernen is anders. Elke kern is uniek. Dat geldt uiteraard ook voor Biddinghuizen. Voor Biddinghuizen hebben wij dan ook de hierna genoemde kernpunten gekozen.

Meer informatie
 

Onze kernpunten voor Dronten

Kernpunten Dronten

Elk van onze kernen is anders. Elke kern is uniek. Dat geldt uiteraard ook voor Dronten. Voor Dronten hebben wij dan ook de hierna genoemde kernpunten gekozen.

Meer informatie
 

Onze kernpunten voor Swifterbant

AWE constructiebureau werkt ook voor Architectenbureau’s

Elk van onze kernen is anders. Elke kern is uniek. Dat geldt uiteraard ook voor Swifterbant. Voor Swifterbant hebben wij dan ook de hierna genoemde kernpunten gekozen.

Meer informatie
 

Onze kandidaten

Onze kandidaten

De ledenvergadering van LD heeft met een goed gevoel de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Het bestuur en de fractie hebben het volste vertrouwen in dit team van betrokken mensen.

Meer informatie
 

Onze thema’s

Onze thema's

Voor de komende zittingstermijn van de gemeenteraad hebben wij voor onszelf de belangrijkste thema’s op een rij gezet. Wij zien als belangrijkste thema’s: Jeugd en Toekomst, Samen Leven, Ruimtelijk Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Blijvend in Beweging, Economische Toekomst en Financiële Focus.

Meer informatie
 

Denk mee / word lid

AWE constructiebureau werkt ook voor Architectenbureau’s

Wil je meedenken en meepraten? Heb je ideeën voor Swifterbant, Biddinghuizen of Dronten?  Laat dit ons dan weten?

Meer informatie
 
Nieuws

Leefbaar Dronten ontstemd over plannen Defensie
Bij Leefbaar Dronten zijn de plannen van Defensie, waarbij Dronten in beeld is voor een...
Lees meer..
Duurzaamheidsmogelijkheden bij ontwikkeling Burgemeester Dekker sportpark
Lees meer..
Bezoek Voedselbank 28-11-2023
Bezoek Voedselbank 28-11-2023
Afgelopen dinsdagavond heeft de fractie van Leefbaar Dronten een bezoek gebracht aan de...
Lees meer..
Bekijk het nieuws overzicht