Flyer Leefbaar Dronten

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Kiezers van gemeente Dronten

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Trots de Toekomst in! Wij zijn trots op onze pioniers die in de afgelopen 60 jaar Dronten vanuit het niets hebben opgebouwd tot een bloeiende en prettige woon- en werkomgeving. Vanuit die basis staan wij nu op een kruispunt in de ontwikkeling van Dronten. Waarbij wij samen voor de uitdaging staan om het goede door te geven en te kiezen voor een toekomstbestendige gemeente. Zodat ook onze (klein)kinderen in een prettige en gezonde omgeving kunnen leven, werken en wonen. Wij willen het goede van Dronten doorgeven aan de volgende generaties. Een toekomst waar iedereen aan kan deelnemen van jong tot oud. Voor de huidige Drontenaren maar ook voor de toekomstige inwoners. Waar mogelijk samen: Samen leven, samen doen! Voor deze toekomst stelt Leefbaar Dronten de opgroeiende jongere centraal. Zorgen voor goede omstandigheden voor onze jongeren. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor de toekomst, met daarin de ruimte en vrijheid om je eigen bewuste keuzes te maken. De basis voor een inclusieve samenleving. U mag ons houden aan onze volledige inzet om de inhoud van dit programma de komende 4 jaar recht te doen. U kunt ons daarop aanspreken.

Ons volledige programma is te downloaden op www.leefbaardronten.nl Onze Thema’s Jeugd & Toekomst • Extra inzet voor inhaalslag en preventie op scholen, breng de jeugdgidsen meer binnen de scholen; • Het leven is een leerschool. Het begint bij de basis met aandacht voor kind, ouders en omgeving. Samen Leven • Voor iedereen een inloopmogelijkheid in de buurt. • Speciale aandacht voor (het voorkomen van) sociale achterstanden en voor de ondersteuning van mantelzorgers. Ruimtelijk wonen • Betaalbaar wonen naar wens en behoefte, voor jong en oud. • Levensloopbestendig wonen, passend en plezierig voor setje en single. Ruimtelijke ontwikkeling • Dit is ons een ton waard: tegels eruit, tuintje terug. • We zitten er graag warmpjes bij, maar onze wei is geen wisselgeld. • Versterken van de huidige vervoersmogelijkheden. Stap voor stap, rollend of rijdend. Blijvend in Beweging • Zwemmen is zuivere noodzaak, 1e 10 lessen voor 6-jarigen geven wij gratis. • Samenwerken met verenigingen om sportiviteit te stimuleren. Samen of solo; binnen of buiten. Economische Toekomst • Met dubbele bewoning vinden wij het erf goed. • Meer ruimte voor zelfstandigen en kleinschalige innovatieve bedrijven. • Erfpacht om jonge startende ondernemers op weg te helpen. Financiële Focus • Wij kijken naar kosten, maatschappelijk meerwaarde en klinkende baten, je kunt je euro maar een keer uitgeven. • Preventie levert meer op dan brandjes blussen.

Ons volledige programma is te downloaden op www.leefbaardronten.nl Onze kernpunten voor: • Entree verbeteren • Locatie Koetshuis, zorgdragen voor gezondheidscentrum met daarboven seniorenwoningen • Behouden en eventueel uitbreiden laagdrempelige inloopvoorziening(en) (de Kans) • Verbetering en verruiming (tijd en toegang wandelaars) van het Veluwerandveer (Biddinghuizen – Nunspeet) • Realiseren (snelle) fietsverbinding naar Harderwijk • Zwembad De Alk toekomstbestendig maken • Vinden van een vaste plek voor tiny houses en realiseren ligplaatsen woonboten • Creëren centraal scholeneiland met sportzaal dichtbij • Inbreiding op vrijkomende locaties gericht op huisvesting doelgroepen, zoals jongeren of senioren. • Realiseren van een laagdrempelige inloopvoorziening • Uitbreiden woonvoorzieningen voor senioren in het centrum • Zwembad De Abelen toekomstbestendig maken • Maken van een ontmoetingsplek voor jongeren • Starten met archeologische onderzoek t.b.v. toekomstige woningbouwlocaties • Sterk maken voor een treinstation • Terugbrengen aantal studentenwoningen in Dronten Noord (volgens geldend 100m beleid) • Realiseren Kindcentrum centraal in Dronten (scholen onder 1 dak) • Huisvesting creëren op vrijkomende locaties (steen voor steen) • Realiseren huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten zo dicht mogelijk bij de werkplek, ook op bedrijventerreinen • De Poort toegankelijk en aantrekkelijk maken, ook voor kleinere ondernemers, door bijv. erfpacht • Insteken op nieuwe uitbreidingslocatie aan oostkant.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUwNDI=