tel [javascript protected email address]
empty
home   /   leefbaar_dronten  /   over_leefbaar_dronten

Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten en haar ontstaan.


Wat beweegt mensen om een lokale partij te verkiezen boven één van de Landelijke partijen?  Zijn het alleen proteststemmen? Of zijn er toch nog andere reden ? Is de tijd rijp voor verandering? Praten met de inwoners, in plaats van praten over en tegen de inwoners?
Leefbaardronten is een partij, die staat voor lokale betrokkenheid met een duidelijk streven naar dualisme. De lokale betrokkenheid vindt zijn oorsprong ( jaar 2002) in het initiatief van burgers in onze gemeente die de grenzen zoeken van het dualisme in de politiek. Ld noemt dit Lokalisme
“De essentie van de filosofie achter het lokalisme is dat mensen op lokaal niveau heel goed voor zichzelf (lees: voor hun eigen bestuur) kunnen zorgen. Dat wordt mooi verwoord in de uitspraak: "Bindt ons niet aan onmogelijkheden maar geef ons ruimte om dingen te realiseren waarvan wij vinden dat zij moeten gebeuren."

De kern van het lokalisme is een bottom-up benadering, waarbij initiatieven bij de burgers worden gelegd. De burger heeft in beginsel recht op een behoorlijk bestuur. Dat recht is echter niet vrijblijvend. De grenzen die de democratische rechtsstaat stelt ten aanzien van de waarborging van rechten èn plichten van burgers zijn tevens de grenzen aan deze lokalistische wijze van besturen.”