tel [javascript protected email address]
empty
home   /   nieuws

Antispeculatiebeding

Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Antispeculatiebeding
 
Onlangs heeft Leefbaar Dronten een vraag gesteld aan het college over de woningmarkt en het toepassen van het antispeculatiebeding en verplichting om in het gekochte te wonen. Leefbaar Dronten had een aantal bewegingen op de woningmarkt gezien, die tot deze vragen leiden.
 
Gelukkig stellen wij vast dat de woningmarkt in de gemeente Dronten goed meedoet met de landelijke trend naar meer verkochte woningen. Aan de pas bekend geworden WOZ waarden van woningen is af te lezen dat de waarde van de woningen flink is gestegen in de afgelopen jaren. Er is dus ook in Dronten sprake van een aantrekkende vraag  in alle marktsegmenten, zowel grondgebonden als appartementen.
 
In onze gemeente doet zich de bijzonderheid voor dat veel mensen op jonge leeftijd in Dronten zijn komen wonen, maar nu op leeftijd zijn gekomen. Dan ontstaat dikwijls de wens om het woonhuis met tuin om te ruilen voor een appartement, liefst in de omgeving van de centra van de dorpen.
 
Wij hebben dus te maken met een grotere vraag naar woningen en dat lijkt in de toekomst alleen nog maar toe te nemen. Tegelijkertijd zie je ook dat – o.a. door de negatieve rente-  beleggers op zoek zijn naar rendement op het vermogen. Daarom heeft Leefbaar Dronten vragen gesteld over het antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. Wij gunnen iedereen het zijne/hare, maar zijn wel van mening dat iedere inwoner van Dronten met een woonwens, die ook in de gemeente Dronten moet kunnen realiseren.
 
Het college van B&W heeft inmiddels de vraag beantwoord.  Op dit moment is er nog geen aanleiding om de uitbreiding van de zelfbewoningsplicht te realiseren. Zij blijven de ontwikkelingen – in samenspraak met de marktpartijen- nauwlettend volgen.  Leefbaar Dronten zal dat ook doen.

Terug naar overzicht

  • Stuur als link