tel [javascript protected email address]
empty
home   /   nieuws

Begroting 2021

Aandacht voor Covid-19, Corona, maatregelen, Koop bij lokale ondernemers, Aandacht voor eenzaamheid, Naleven regels, Handhaving.
De gebeurtenissen van het huidige jaar, het Covid virus, en de gevolgen op alle gebied is ook onze gemeente niet voorbijgegaan en vraagt om een gedegen vervolg aanpak om de gevolgen zo ver als mogelijk niet te laten ontsporen. De gevolgen van deze crisis zullen ook volgend jaar nog grote invloed hebben op onze gemeente. Zowel inwoners, de cultuursector als ondernemers in de diverse sectoren worden keihard geraakt door deze crisis, De problemen kunnen leiden tot faillissementen waardoor werkgelegenheid op de tocht komt te staan. We roepen onze inwoners op om deze ondernemers te steunen door lokaal inkopen te doen! Dit verdienen ze en wij dragen samen ook bij aan behoud van vele mooie ondernemingen die Dronten rijk is.Ook de gemeente pakt hier haar rol om de ondernemers financieel te ondersteunen daar waar nodig en spant zich in om mee te werken aan kansen die zich voordoen.

Het welzijn van onze inwoners verdient aandacht en dat is nodig ook! Eenzaamheid ligt op de loer, mensen kunnen niet gaan en staan waar ze willen, sociale activiteiten zijn er niet of nauwelijks op dit moment en de komende tijd. Ook de feestmaand die voor ons ligt vraagt veel van ons. Alles wat vanzelfsprekend was, zal in die maand niet of nauwelijks mogelijk zijn en dat is voor velen een hard gelag. Wij vragen hier oprecht aandacht voor, we zien dat buiten de activiteiten die door de Meerpaal worden georganiseerd ook activiteiten van uit andere organisaties zeer beperkt zijn, dit baart ons zorgen. 

Maar ook de zorg voor het naleven van de regels die noodzakelijk zijn in deze crisis als ook daarbuiten is voor ons een belangrijk punt, Het College heeft in de begroting een uitbreiding van 2 handhavers opgenomen, zoals al door onze fractie aangegeven in de commissie vinden wij dit niet voldoende. 
Ondanks de barre tijden die er nu zijn financieel gezien en de uitdaging die nog op ons afkomt vinden wij het van groot belang dat deze uitbreiding er komt. Wij dienen dan ook een Amendement in, samen met Groen Links en PVDA om er nog 2 extra handhavers aan toe te voegen. Gezien de huidige bezetting van de afdeling handhaving en de vele taken die zij direct of in de toekomst tot hun takenpakket krijgen is dit minimaal noodzakelijk. Daarbij is wel de vraag of dit voor de korte termijn in deze crisis voldoende is, voor de lange termijn wel naar onze mening maar in deze periode zal het prioriteren van de werkzaamheden nog van belang zijn met name door de nu geldende Coronaregels.

Onlangs is besloten om onze gemeentelijke financiën te herijken. Wij verwachten dat deze herijking als resultaat zal hebben dat de lopende uitgaven beter prioriteren en monitoren kunnen worden en nieuwe uitgaven doelen mee te geven die op ieder moment geëvalueerd kunnen worden. Zeker gezien onze zorgen is het goed om deze operatie uit te voeren, we zijn dan immers beter in staat om financiën doelmatig beter te beoordelen. Wat gaat het kosten en wat is het doel? Wonen in Dronten is nog steeds waardevol voor de inwoners die in deze mooie gemeente wonen, er gebeurt ook veel op dit moment en in de nabije toekomst
  • Het Hanzekwartier wordt in rap tempo ontwikkeld wat het centrum van Dronten een enorme boost zal geven.
  • Spelwijk Swifterbant komt weer tot leven door de vernieuwing van de panden en de plannen die gemaakt zijn om tot verbetering van de infrastructuur te komen gaan we uitvoeren,
  • MFG Biddinghuizen begint een gezicht te krijgen en dat geeft Biddinghuizen een mooi centrum,
  • Enthousiaste inwoners zijn aan de slag om zwembad De Alk toekomstbestendig te maken.
  • De plannen voor de nieuwe wijk Swifterbant Zuid komen tot ontwikkeling. Er kan nu meegedacht worden over een naam, een mooie stap naar verdere groei. Evenals het MFC wat er aan komt.
Wij kijken ook uit naar een realistische economische visie waar alle groepen van ondernemers bij betrokken zijn. Een ondernemer moet kunnen ondernemen is ons motto en daar moet deze visie in gaan faciliteren. Winkel leegstand moet worden teruggedrongen en alle mogelijkheden daartoe zijn bespreekbaar wat ons betreft. Ook onze bedrijventerreinen vragen om een herijking, leegstand moet worden aangepakt. Wij zien uit naar dit proces dat er wat ons betreft toe moet gaan leiden dat ondernemers niet alleen graag naar Dronten komen maar ook graag binnen Dronten blijven.

Jan Ammerlaan,
Fractievoorzitter Leefbaar Dronten

Terug naar overzicht

  • Stuur als link