tel [javascript protected email address]
empty
home   /   nieuws

Plan van Aanpak transitievisie Warmte - Raadsvergadering 21 januari 2021

Transitie Warmte: Letterlijk iedereen krijgt hiermee te maken. Leefbaar Dronten vindt dat iedereen moet kunnen participeren en invloed uitoefenen. Er moet gekeken worden naar financiële en technische mogelijkheden, om deze overgang haalbaar en betaalbaar te houden. Als woningeigenaar wil je weten wat de kosten-opbrengsten zijn: Wat zijn de gevolgen, voor je woning, voor je woningwaarde en hoe dit te betalen of financieren. Warmte is een basisbehoefte.
Al onze inwoners krijgen hier dan ook mee te maken.
De noodzaak om van het aardgas af te gaan is duidelijk. 

Leefbaar Dronten vindt het belangrijk dat iedereen kan participeren en invloed uitoefenen. Er moet gekeken worden naar financiële en technische mogelijkheden, om deze overgang haalbaar en betaalbaar te houden. Is er gedacht aan het betrekken van lokale makelaars en financiële adviseurs als stakeholder?
Als woningeigenaar wil je weten wat de kosten-opbrengsten zijn:
Wat zijn de gevolgen, voor je woning, voor je woningwaarde en hoe dit te betalen of financieren.

De motie Participatie bij Transitievisie Warmte, geïnitieerd door GroenLinks, is door ons mede ondertekend. Hierin staan onze wensen t.a.v. de betrokkenheid van de raad en de participatie van onze inwoners bij dit proces:
  • Meer betrokkenheid van de raad als volksvertegenwoordiging bij dit proces is wenselijk gezien onze rol als volksvertegenwoordiger en gezien het grote belang voor onze inwoners.
  • Participatie, zo vroeg mogelijk in het proces, omdat alleen met de medewerking van onze inwoners de warmtetransitie een succes kan worden.
Als laatste en belangrijkpunt: een goede Communicatie over de komende transitie warmte in een zo vroeg mogelijk stadium.
Niet via de geëigende wegen (Flevopost, de website en de social media van de gemeente).
Omdat dit letterlijk iedereen raakt, aan al onze inwoners een huis-aan-huis brief.
Zodat inwoners, woningeigenaars, zo vroeg mogelijk weten wat er op hen af komt
Zodat zij die dat willen de kans krijgen om vroegtijdig te participeren bij de warmtetransitie.

Afsluitend: Het plan van aanpak om te komen tot de transitievisie Warmte met medeneming van de motie, ziet er goed uit. Dit is een goede stap om te komen tot de warmtetransitie.
Waarbij ik moet concluderen dat we dit zorgvuldig moeten doen en daar ook de tijd voor moeten nemen.

Anne-Marie van Huffel-de Graaf

Terug naar overzicht

  • Stuur als link